Ana sayfa Finans Hisse Senedi Nedir ? Hisse Senedi Değerlemesi

Hisse Senedi Nedir ? Hisse Senedi Değerlemesi

1544
0
hisse senedi nedir
hisse senedi nedir

Hisse Senedi nedir ? Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan,belirli ortaklık sermayesine katılma payını temsil eden, yasal şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş kıymetli evrağa hisse senedi denir. hisse analizi nasıl yapılır, hisse senedi hesaplama,hisse getiri hesaplama

Finansal piyasalarda işlem yapabilmek büyük cesaret istediği gibi birtakım finansal bilgiyede sahip olmanız gerekmektedir. Türkiyede 1980’lerden sonra rağbet görmeye başlayan Hisse senedi piyasasıyla ilgili sizlere finansal okuryazarlık konusunda temel düzeyen başlayıp ileri seviyeye doğru ilerleyen bilgiler vericem. Bu yazımızda hisse senedi nedir,hisse analizi nasıl yapılır, hisse senedi hesaplama,hisse senedi yatırımı nasıl yapılır,hisse senedi değerleme

Hisse Senedi Nedir-Hisse Senedi’nin Sahibine Tanıdığı Haklar Nelerdir ?

  • Ortaklık hakkı
  • Yönetime katılma (oy) hakkı (Şirket genel kurullarına katılıp alınacak kararlar için oy kullanma hakkı)
  • Kar payı alma hakkı
  • Rüçhan hakkı(Şirketin gerçekleştireceği sermaye arttırımı nedeniyle ihraç edeceği yeni payları öncelikli olarak alma hakkı)
  • Tasfiyeden pay alma hakkı(Şirketin tasfiye olması durumunda tasfiye sonucuna payı oranında katılma hakkı)
  • Bilgi edinme hakkı(yönetim kurulunun düzenleyeceği faaliyet raporu,denetetim kurulunun düzenleyeceği denetim kurulu raporu,bilanço,gelir tablosu ve kar dağıtım tablosunu inceleme hakkı, genel kurulda soru sorma hakkı,denetçilere şikayet etme hakkı vb.)
  • Bedelsiz pay alma hakkı (Şirketin iç kaynaklardan yapacağı sermaye arttırımlarında,sahip olduğu pay oranı çerçevesinde katılma hakkı)

Hisse Senedi Değerlemesi

Nominal Değer Nedir: Hisse senedinin yazılı olan değeridir. Toplam sermayenin miktarını belirleyebilmek ve bununla ilgili muhasebe kayıtlarını yapabilmek için hisse senedinin ilk çıkarılışı sırasında ortaklık yönetimi tarafından verilen değerdir. hisse senedir nedir,hisse senedi yatırımı

Defter Değeri Nedir: Bir işletmenin öz sermaye toplamının hisse senetleri sayısına bölünmesiyle bulunur. Bulunan değer, hisse senedinin defter değeri olup çoğu kez nominal değerden farklıdır.

Tasfiye Değeri Nedir: Bir işletmenin varlıklarının teker teker satılması halinde bulabilceği değer şeklinde tanımlanmaktadır.

Piyasa (Borsa) Değeri: Bir hisse senedinin sermaye piyasasında alınıp satıldığı fiyat, o senedin piyasa(borsa) değeri olarak tanımlanır. Piyasa değeri, piyasa koşullarında arz ve talebe göre oluşan bir fiyat olup hisse senedinin üzerinde yazılı fiyatı yansıtmayabilir. hisse senedi değerleri,hisse senedi nedir

Gerçek Değer: Hisse senedinin eder değeridir. Hisse senedine yatırımcının biçtiği fiyattır. Yani yatırımcının sahip olduğu bilgiler doğrultusunda ve yaptığı matematiksel hesaplamalar sonucunda hisse senedine biçtiği fiyattır.

Hisse senedi yatırımcısının kendisine sorduğu 2 temel soru vardır:

1.Hangi hisse senedine yatırm yapmalıyım ?

2.Bu yatırımı ne zaman yapmalıyım ?

Burada yatırımcı bu soralara cevap arar ve gerçek değer hesabıyla da yakından ilgilenir; çünkü bulacağı gerçek değer ile piyasa fiyatını karşılaştırarak yatırım stratejisini oluşturacaktır. Hisse senedinin bugün için değerinin belirlenmesindeki en önemli çalışma gelecekteki gelirlerin tahmin edilmesine dayanır. hisse senedir nedir, hisse senedi değerleme modelleri

Hisse senedi ile ilgilenenler yani yatırımcılar temelde 2 tür gelir elde ederler:

1.Kar payı (temettü) geliri: Şirketlerin yılsonunda elde ettikleri karın dağıtılmasından elde edilen gelirdir.

2.Sermaye Kazancı: Zaman içinde hisse senedinin değerinde meydana gelen artıştan elde edilen gelirdir. Ki bu zaten yatırımcı için sermaye kaybı olarakda gerçekleşebilir. (Örneğin: 5 TL ye aldığınız bir spor hissesinin gelecekte 7 TL yada 3 TL olması gibi)

Hisse Senedi Nedir – Hisse Senedi Değerleme Modelleri

Hisse senedi değerleme modellerinde senedin yatırımcıya sağlayacağı bu iki geliri esas almaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz gelirler literatürde “Kar payı değerleme modelleri” olarak bilinmektedir. Bu modelin haricinde piyasada kullanılan bazı modellemelerde vardır. Bunlar fiyat/kazanç oranı yöntemi ve piyasa değeri / defter değeri yöntemidir.

Bu modeller unutulmamalıdır ki hisse senedinin riskini direkt olarak değerlemede dikkate almazlar. Hisse senedi riskini dikkate alan ve nisbi değeri saptamada kullanılan bir diğer model daha vardır. Bu da”Finansal varlık değerleme modeli (CAPM) dir. hisse senedi nedir,hisse analizi nasıl yapılır,hisse senedi yatırımı nasıl yapılır,hisse senedi değerleme

Kaynak:Paranın Zaman Değeri,Prof.Dr.Murat Kıyılar

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here