Ana sayfa Bilmiyorum Deme Fetih Suresi Anlamı Fetih Suresi Türkçe Okunuş Hudeybiye Antlaşması

Fetih Suresi Anlamı Fetih Suresi Türkçe Okunuş Hudeybiye Antlaşması

802
0
fetih suresi anlamı
fetih suresi anlamı

Fetih suresi anlamı Müslümanlar tarafından zor günlerde sürekli okunan surelerin başında gelmektedir. Müslümanlar için önemi büyük olan fetih suresi; mekke’nin fethi, hudeybiye antlaşması, fetih suresi fazileti ve cihat gibi konuları içermektedir. Her Müslüman’ın fetih suresi anlamı ve fetih suresi türkçe okunuşunu bilmesi faydalı olucaktır. Fetih suresi Mekke’nin fethi ve Hudeybiye Antlaşması anlatılmaktadır. Fetih suresi Hicret’in altıncı yılında indirilmiştir. Fetih suresi anlamı ve fetih suresi türkçe okunuşunu öğrenmek için haberimizin devamını okuyunuz…

Ramazan Başlangıcı Hangi Gün 2020 Ramazan Ayında Yapılacak İbadetler

Fetih Suresi Anlamı

Tarihte Resûlüllah (A.S.) Efendimiz umre yapmak için Mekke’ye gitmeyi düşünüyordu. Bu düşünce ile İslamiyet’i kabul eden çevre kabilelerede haber salınarak hep birlikte Mekke’de umre için yola çıkıldı. Fakat İslam düşmanı mekkeli müşrikler Resûlüllah (A.S.) Efendimiz’in Mekke’ye doğru yola çıkışını haberini daha önceden alıp buna müsade etmediler. Bu konuda birçok görüşme ve tartışma olduğu çeşitli rivayetlerde geçmektedir.

fetih suresi anlamı
fetih suresi anlamı

Fetih suresi anlamı, fetih suresi türkçe okunuşu ve fetih suresi fazileti için okumaya devam ediniz…

Mekke’ye savaşmak için değil umre yapmak için yola çıkan Resûlüllah (A.S.) Efendimiz, yapılan birçok kışkırtmalar ve saldırılara karşı kötü bir olay yaşanmaması için mücadele verdi. Etrafındaki İslam’ı kabul eden kimselerin yapılan kışkırtmalar sonucu öfkelenmemesi için sürekli toplumun gerginliğini alan Efendimiz Hudeybiye Antlaşması ile zorlu görüşmeler neticesinde mekkeli müşriklerle anlaşmaya vardı. Ve bu antlaşmaya göre Efendimi (A.S.) müminlerle birlikte Medine’ye geri dönmek durumunda kaldı.

Berat Kandilinde Yapılacak İbadetler Nelerdir

Fetih Suresi Türkçe Okunuş

Rahman ve Rahim olan Allah’ın (c.c) adıyla

1 – Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik.

2 – Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir.

3 – Ve sana Allah, şanlı bir zaferle yardım eder.

4 – İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah bilendir, herşeyi hikmetle yapandır.

5 – Mümin erkeklerle mümin kadınları, içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyması, onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir kurtuluştur.

6 – Ve o Allah hakkında kötü zanda bulunan münâfık erkeklere ve münâfık kadınlara, Allah’a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük onların başlarına gelmiştir. Allah onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir!

7– Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

8 – Şüphesiz biz seni, şâhit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

9 – Ki, Allah’a ve Resulüne iman edesiniz, ve bunu takviye edip, O’na saygı gösteresiniz ve sabah akşam O’nu tesbih edesiniz.

10 – Herhalde sana bey’at edenler ancak Allah’a bey’at etmektedirler. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah’a verdiği ahde vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.

fetih suresi arapça
fetih suresi arapça

11 – Yakında a’râbilerden geri kalmış olanlar sana diyecekler ki, “Mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Allah’tan bizim bağışlanmamızı dile.” Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki: Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse O’na karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Hayır! Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Nasuh Tövbesi Nedir Nasıl Yapılır Nasuh Tövbesi Hikayesi

12– Aslında siz Peygamber ve müminlerin, ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel göründü de kötü zanda bulundunuz ve helâki hak etmiş bir topluluk oldunuz.

13 – Kim Allah’a ve Rasulüne iman etmezse şüphesiz biz, kâfirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır.

Fetih Suresi Anlamı Fetih Suresi Türkçe Okunuş Nasıl Yapılmalı

14 – Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. O, dilediğini bağışlar dilediğini azaplandırır. Allah çok bağışlayan çok merhamet edendir…

15 – Siz ganimetleri almak için gittiğinizde geri kalanlar: “Bırakın biz de arkanıza düşelim.” diyeceklerdir. Onlar, Allah’ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: Siz bizimle gelemeyeceksiniz. Allah daha önce böyle buyurmuştur. Onlar size: “Bizi kıskanıyorsunuz.” diyeceklerdir. Bilakis onlar, pek az anlayan kimselerdir.

16 – A’rabilerin geri bırakılmış olanlarına de ki: Siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağırılacaksınız. Onlarla savaşırsınız veya müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükâfat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır.

17 – Köre vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da vebal yoktur. Bununla beraber kim Allah’a ve peygamberine itâat ederse, Allah onu, altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de geri kalırsa, onu acı bir azaba uğratır.

18 – Andolsun o ağacın altında (Hudeybiye’de) sana bey’at ederlerken Allah, müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş onlara güven indirmiş ve onları pek yakın bir fetih ile mükâfatlandırmıştır.

19 – Allah onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükâfatlandırdı. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

20 – Allah size, elde edeceğiniz birçok ganimetler vaad etmiştir. Bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu, müminlere bir işaret olsun ve Allah sizi doğru yola iletsin.

21 – Bundan başka sizin güç yetiremediğiniz, ama Allah’ın sizin için kuşattığı ganimetler de vardır. Allah herşeye kâdirdir.

22 – Eğer kâfirler sizinle savaşsalardı arkalarına dönüp kaçarlardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı.

23 – Allah’ın öteden beri gelen kanunu budur. Allah’ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.

24 – O sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke’nin göbeğinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Allah, yaptıklarınızı görendir.

Fetih Suresi Türkçe Anlamı Okumaya Devam Ediniz…

25 – Onlar inkâr eden ve sizin Mescid-i Haram’ı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmasını men edenlerdir. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle, mümin kadınları bilmeyerek ezmek suretiyle bir vebalin altında kalmanız ihtimali olmasaydı, Allah savaşı önlemezdi. Dilediklerine rahmet etmek için Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı elbette onlardan inkâr edenleri elemli bir azaba çarptırırdık.

26 – O zaman inkâr edenler, kalplerine taassubu, câhiliyet taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükûnet ve güvenini indirdi. Onları takva sözü üzerinde durdurdu. Zaten onlar buna pek layık ve ehil kimselerdi. Allah herşeyi bilendir.

27 – Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram’a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinzi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi.

28 – Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O’dur. Şahit olarak Allah yeter.

29 – Muhammed Allah’ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûa varırken secde ederken görürsün. Allah’tan lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Bu, onların Tevrat’taki vasıflarıdır. İncil’deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ziraatçıların da hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir.

Hudeybiye Antlaşması Kimler Arasında Yapılmıştır

Hudeybiye antlaşması tarihte mekkeli müşrikler ile İslam’ı seçen ve Resûlüllah (A.S.) Efendimiz’in yolunda ilerleyen Müslümanlar arasında yapılmıştır. Hudeybiye ismi antlaşmanın yapıldığı yakın bir köyün isminden alınmıştır. Hudeybiye Antlaşması İslam Tarihi için önemi oldukça büyüktür. Bu antlaşma ile mekkeli müşrikler İslam Devleti’nin varlığını hukuken tanımışlardır.

Şehitler İçin Güzel Sözler Ve Yazılar

Hudeybiye Antlaşması’nın Şartları:

  • Esirlerin karşılıklı serbest bırakılmasına karar verildi.
  • Mekkeli müşrikler ile Müslümanlar arasında 10 yıl boyunca savaş olmayacak ve kimse birbirinin malına ve canına dokunmayacaktı.
  • Müslümanlar o yıl Kabe’yi ziyaret etmeden geri dönecek, gecelek yıl Mekke’ye gelip Kabe’yi ziyaret edebilecek bu üç gün içerisinde mekkeli muhalifler dışarı çıkabilcekti.
  • Müslümanlardan Kureyş’e sığınacak olursa geri döndürülmeyecek, fakat onlardan Müslümanlara sığınanlar geri döndürülecekti.
  • Müslümanlar hac,umre ve ticaret için Mekke’ye geldiklerinde can ve mal güvenliği sağlanacak, kureyşliler ise Medine’ye geldiklerinde aynı şekilde güvenliği sağlanacaktı.
  • Kureyş dışındaki kabilelerden isteyenler ister Müslümanların isterse kureyşlilerin koruması altına girebilcekti.

Hudeybiye Antlaşması’nın Önemi:

Bu antlaşma İslam Tarihi açısından milat denilebilir. Çünkü antlaşma ile mekkenin fethi kolaylaşıcak, İslam devleti hukuken tanınmış olucak ve barış ortamının olması İslam Devleti’nin lehine Müslümanlığa geçişi hızlandırıcaktı.

Bu yazımızda sizlere Fetih Suresi anlamı, Mekke’nin fethi, Hicret, mekkeden medineye göç eden müslümanlara ne denir, hicretten sonra yapılan antlaşma, hudeybiye antlaşması kimler arasında yapılmıştır sorularına cevap verdik. Aklınıza takılan bir soru olursa yorum olarak paylaşabilirsiniz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here