Ana sayfa Bilmiyorum Deme Dünyadaki Batıl İnançlar Ve Hikayeleri

Dünyadaki Batıl İnançlar Ve Hikayeleri

1413
0
batıl inançlar
batıl inançlar

Batıl inançlar ilk çağlardan günümüze kadar ulaşan kültüre ya da coğrafyaya göre değişebilen ve kişiye rahatlama hissiyatı veren inanış biçimidir. Dünya’da ve ülkemizde çeşitleri bulunan batıl inançları sergileyen kişilerin neden bu tür inanışa sahip oldukları bilinmiyor. Tek bilinen şey bu tür inanışlar vicdani rahatlık sebebi olarak yapılması. Yazımızda batıl inanç nedir, batıl inançlar ve hurafeler nelerdir, Türkiye’deki batıl inançlar, en yaygın batıl inançlar konularını sizler için derledik.

Batıl İnanç Nedir Nasıl Ortaya Çıkmıştır

Batıl inançlar tarihten günümüze kadar farklı şekillerde meydana gelmiştir. En büyük ortaya çıkış sebebi “paganizm” olarak bilinmektedir. Paganizm; Dünya’yı doğa dinlerine dayandırarak açıklayın, çeşitli doğa sembolleri ve figürleri olan inanış sistemidir.

Tarihte bilimsel gerçekliklerle açıklanmamış her olay doğa üstü olaylara dayandırılmış ve bu şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Çünkü insanın doğasında inanmak vardır. Örnek vermek gerekirse tarihte diğer gıda kıtlıkları ya da doğa olayları bilimsel yöntemlerle açıklanamıyordu bunun yerine her bir doğa olayının tanrıçası vardı. Aşağıda sizler için batıl inançlar ve hikayelerini paylaşıyor olacağız.

Bir dönem yağmur yağmayınca kıtlık oluşur bunu bolluk ve bereket tanrıçasına dua etmekle yetinen insanlar takip ederdi. Günümüzde de bu yüzdendir ki hala birtakım obje ve sembollere bereket ve bolluk imaları yüklenmekte bunlara saygı duyulmaktadır. Peki türklerin batıl inançları nelerdir, bilinmeyen batıl inançlar hangileridir, batıl inanç örnekleri yazımızın devamında yer almakta…

Dünya Tarihinde Veba Nasıl Bitti Osmanlı Devletinin Vebalarla Mücadelesi

İlginç Batıl İnançlar

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile olabilen batıl inançlar günümüzde etkisini göstermeye devam ediyor. Tek fark farklı coğrafyalar farklı şekillerde olmaları. Peki ilginç batıl inançlar nelerdir ?

1.Ayna kırılması batıl inancı

Eski çağlarda insanlar aynı icat edilmeden önce kendilerini görmek için parlak yüzeylere bakarlardı ya da göl nehir gibi yerlere gider yansımalarını görürdü. Bu yansımalar sayesinde titreşimler oluşur ve bu titreşimlerin ruhlarını ifade ettiğini düşünürlerdi. Yunanlılar metalden aynalar yaparak aynaların kırılmasını önledir bu sayede ruhlarının incileceğini düşünen insanları korudular.

Ayna kırılması batıl inancı
Ayna kırılması batıl inancı

2.Tahtaya vurma batıl inancı

Dini batıl inançlardan biri olan tarihte iki büyük uygarlık helen imparatorluğu ve kuzey amerika yerlileri tarafından ortaya çıkarıldığı bilinen tahtaya vurma inancı meşe ağaçlarının yüksekliği ve sağlamlığından ortaya çıkmıştır. Her iki kültürde de meşe ağacının yüksekliği ve yıldırımla olan ilişkisi dikkat çekmiştir. Kuzey amerika yerlileri yıldırımla birlikte tanrının meşe ağacının üstünde oturduğuna, helenliler ise yıldırım tanrısı olduğuna inanmışlardır. Tahtaya vurma inancı zamanla yayılmış ve tahtanın kötülüklerden koruyacağına ve tanrı ile temasa geçildiğine inanılılıyordu.

Tahtaya vurma
ahtaya vurma

3.Merdivenin altından yürüme batıl inancı

Antik mısır dönemine dayanan bu batıl inançta üçgen işareti kutsal sayılıyordu. Nitekim mısır piramitlerinin kenarıda üçgen şeklindedir. Bu sebeple merdiven antik mısırda şans ve tanrıya ulaşma sembolü olarak bakılıyordu. Ve bir duvara yada nesneye yanlanılan merdiven sayesinde üçgen işareti oluştuğu için merdivenin altından geçmek saygısızlık olarak nitelendiriliyor. Yapan kişiye uğursuzluk getireceğine inanılıyordu.

Merdivenin altından yürüme
Merdivenin altından yürüme

4.Kara kedi batıl inancı

Kedilerin eski mısırda önemi büyüktür. Nitekim yüksek yerlerden düştüklerinde hiçbirşey olmadan ayaklarının üstüne düştüklerini gördüklerinde onlara olan saygısı daha da artmıştır. Ve kedilerin dokuz canlı olduğu düşüncesi buradan gelmektedir. Hristiyan kültüründe özellile ingilizlerde başlayan siyah kedinin uğursuzluk getireceği düşüncesiile kediler gözden düşmeye başlamıştı. Bir taraftan evlerinde kedi besleyen yaşlı insanlar avrupa’da bir dönem büyücü olarak anılıyordu. Bu sebeple siyah kedilere karşı bir batıl inanç oluşmaya başladı.

Kara kedi
Kara kedi

Batıl İnanç Örnekleri

5. 13 sayısının uğursuzluğu batıl inancı

Bu batıl inanç örneği dünyanın birçok yerinde insanların hayat alışkanlıklarını değiştirmeye yol açan en çok görülenler arasındadır. Özellikle yurtdışında daha popüler olan bu batıl inanç bazı evlerin kapılarına 13 numara verilmemesine, uçaklardaki koltukların 13 numaranın satılmamasına kadar ilerlemiştir. Tarihte ışık ve güzellik tanrıçası olarak bilinen balder bir yemek daveti verir ve bu davet 12 kişiliktir fakat budavete zorla katılmak isteyen yalanların tanrısı loki diğer davetliler arasında huzursuzluk yaratır ve balderi öldürür. Bu günden sonra bazı kimseler tarafından 13.rakamı uğursuz olarak nitelendirilir. Bazı kimselere göre ise yıl içinde dolunayın 13 kez gözükmesi şanssızlık ve uğursuzluk olarak bilinmektedir.

13 sayısının uğursuzluğu
13 sayısının uğursuzluğu

6.Dört yapraklı yoncanın şans getirmesi

Çiçek dilinde yonca şans anlmaına gelmektedir. Nadir bulunan dört yapraklı yonca bulunduğunda kişiye şans getireceği düşünülür. Eski uygarlıklarda dört yapraklı yonca evlerde aynalara, kıyafetlere ve eşarplara yapıştırılmıştır. Tarihte vikingler bu sembolü oldukça çok kullanmışlardır.

Dört yapraklı yoncanın şans getirmesi
Dört yapraklı yoncanın şans getirmesi

7.Yıldız kayarken dilek tutma batıl inancı

Bu batıl inanç tarihte 1.yüzyıla kadar dayanıyor. Hikayede Batlamyus’a göre bir yıldızn kayması tanrının yıldız kaymasını gören kişiye baktığını düşünüyordu. Bu sebeple yıldız kaydığı anda gören kişi dilek tutar ve tanrının ona baktığını düşünür.

Yıldız kayarken dilek tutma batıl inancı
Yıldız kayarken dilek tutma

Deizm Nedir Deist Ne Demek Deist Kimlere Denir ?

8.Küçük havuzlara bozuk para atma batıl inancı

Bu olay tarihte romalılar tarafından çıkartılan ve havuza para atan kişinin rahatlayacağı düşüncesine inanılırdı. Nitekim günümüzde bu batıl inanç örneği birçok ülkede ünlü heykel ve tapınakların önüne yapılan süs havuzları sayesinde ticarete dönüştürülmüş durumda.

batıl inanç örnekleri
batıl inanç örnekleri

9.Doğum günü pastasına mum dikme batıl inancı

Mum başlı başına şans getirildiği düşünülen bir semboldür. Doğum günlerinde pastanın üzerine mum dikmek ise pastayı aya benzeyeceği düşüncesiyle yapılmış en yaygın batıl inançlar arasındadır. Bu yapılan uygulama ile ay tanrıçası artemis onurlandırılıyordu.

batıl inançlar ve hurafeler
batıl inançlar ve hurafeler

Türkiye’deki Batıl İnançlar

10.Gelinin kapının önüne kadar taşınması batıl inancı

Avrupa kültürüne göre gelinin evlendikten sonra evine yürüyerek gelinlikle birlikte girmesi uğrsuzluk getireceği düşünlüyordu. Bu yüzden damat gelini kucağına alarak kapının önüne kadar getirirdi. Bu inancın temelinde yunanlılarda evin altında yaşayan kötü ruhlar gelinin yürüyeceği yolda bulunurdu ve gelin yürüyene kadar onu yakip eder kapının içerisine gelinle birlikte girerdi. Bu yüzden damatlar gelini kucağını alarak gelini kapıya kadar kötü ruhlardan korur ve evlerine girmesine müsade etmezlerdi.

dünyadaki batıl inançlar
dünyadaki batıl inançlar

11.Kuşun kafaya pisleme batıl inancı

Türkiye’deki batıl inançlar arasında kafaya pisleme inancı şanssızlıkta son noktada olduğunuz anda kuşun pislemesiyle şansınızın açıldığını düşünürsünüz. Bu inanış tarihte kuşun özgürlük ve şans simgesi olmasından dolayı geçmişten günümüze kadar gelmiştir.

bilinmeyen batıl inançlar
bilinmeyen batıl inançlar

12.Evlilik yüzüğünün sol elin sonundan bir önceki parmağa takmak

Dünyadaki batıl inançların birçoğunun eski antik mısır dönemine dayandığı gibi evlilik yüüğünün sol elin sonundan bir önceki parmağa takılmasıda bu döneme aittir. Bu inanışın olmasının sebebi ise yanlış bilinen insan anotomi bilgisidir. Buna göre dolaşım sisteminin bu parmaktan başlayıp kalbimize gittiği sanılıyordu bu yüzden buraya takılan yüzük kalben çiftleirn bağlılıklarını ifade ediyordu.

türkiye’deki batıl inançlar
türkiye’deki batıl inançlar

13.Bir erkek iki kadının arasından geçerse köse olur inancı

Bu batıl inanç daha çok anadolu şehirlerinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bir erkeğin iki kadının arasından geçmesiyle köse olucağı ve ilerde eşine karşı sözü geçmeyeceği düşünülür ve kadının erkeğin yolunu kesmesi hoş karşılnamaz. Aynı zamanda bir kadının iki erkeğin arasından geçmesiyle çocuğu olmayacağı düşünülür.

en yaygın batıl inançlar
en yaygın batıl inançlar

14.El yıkanırken önce sağ el ile başlanması

Türklerin batıl inançları arasında sıklıkla görülen el yıkamanın sağ el ile başlaması sol el ile başlandığında uğursuzluk getireceği düşüncesidir. Aynı zamanda bunu sağ avuç kaşındığında para gelir, sol avuç kaşındığında para çıkar anlamı takip eder.

dini batıl inançlar
dini batıl inançlar

15.Akşam tırnak kesilmez, akşam sakız çiğnenmez

Ülkemizde en yaygın batıl inançlar arasında rastlanılan akşam tırnak kesilmez ve akşam sakız çiğnenmez alışkanlığı vardır. Akşam sakız çiğnenirse bunun ölü eti olduğu düşünülür. Ayrıca hamile kadınlarda neye bakarsa çocuğun ona benzeyeceği düşünceside hakimdir. Gece ay ışığında gizlice duş alan kadınların çocuklarının yüzü ay gibi parlak olur diye düşünenlerde vardır.

tırnak kesme inancı
tırnak kesme inancı

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here