Ana sayfa Bilmiyorum Deme Berat Kandilinde Yapılacak İbadetler Nelerdir

Berat Kandilinde Yapılacak İbadetler Nelerdir

450
0
Berat Kandilinde Yapılacak İbadetler Nelerdir
Berat Kandilinde Yapılacak İbadetler Nelerdir

Milyonlarca müslümanın beklediği berat kandili yaklaştı. İslam Dini için önemli olan günlerden birisi olan berat kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir sorusunu herkes merak ediyor. Berat Kandili Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini takvimine göre 7 nisan günü eda edilcek. Müslümanlar için önemli olan Berat Kandilinde bazı ibadetlerin yapılması tavsiye ediliyor. Peki berat kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir sorusu haberimizin devamında…

Allah’ın Kuran-ı Kerim’i dünyaya indirildiği Berat gecesinde şöyle buyuruyor:

“Apaçık Kitaba yemin olsun ki, Biz Kur’an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir.” (Duhan, 44/1-4) 

Böylesine önemli bir gecede yapılan dualar müslümanlar için kaçınılmaz bir fırsat. Ve bu fırsatı değerlendirmek isteyen inananlar dua, zikir ve ibadete yönelerek amel defterini zenginleştirmek, varolan günahları için ise tövbe etmektedir.

Berat Kandilinde Yapılacak İbadetler Nelerdir
Berat Kandilinde Yapılacak İbadetler Nelerdir

Berat Kandilinde Yapılacak İbadetler Nelerdir ?

Sizler için aşağıda berat gecesi yapılması tavsiye olunan ibadetleri sıralıyoruz. Berat kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir ?

1.Oruç Tutmak

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in Ramazan ayı dışında en çok Şaban ayı içinde oruç tutardı.

Çeşitli kaynaklarda Aişe radıyallahu anhâ şöyle derdi: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda, Şâban ayında tuttuğu oruçtan daha fazla oruç tutmazdı. Şâban ayının tamamını oruçlu geçirirdi.”

2.Berat Gecesi Duaları

Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri, Dualar ve Zikirler isimli kitabında berat gecesi okunması tavsiye edilen duayı şu şekilde ifade etmiştir:

3 Yasin ve dua

Şaban-ı şerîfin onbeşinci, Berât gecesi akşam namazından sonra üçkere Yasin Sûresi ve her birinin sonunda bu Berât duâsı okunacaktır. Birinci Yâsin-i Şerîften sonra bu duâ okunurken Allah’ın saîd kullarından olmak niyetiyle okunacaktır. İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyyetiyle okunacaktır. Üçüncü defa okunurken kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık için okunacaktır.”

Peygamber efendimiz(s.a.v.) ise berat gecesinde Allah’a(c.c.) aşağıdaki şekilde dua etmiştir:

“Allah’ım azabından affına, gazabından rızana sığınırım, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim, sen kendini sena ettiğin gibi yücesin” (et-tergib ve’t-Terhib, II/119,120)

Yada aşağıdaki şekilde dua edebilirsiniz.

“Bismillahirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike.”

Türkçe Anlamı:

“Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin”

Berat kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir devam ediyor…

3.Kaza Namazı Ve Nafile Namaz Kılmak

En önemli yapılması gereken ibadetlerden biriside eksik kalan namazların kılınması, namaz borcu olanların ise namazlarını tamamlamaları yönündedir.

Berat Kandilinde Yapılacak İbadetler Nelerdir
Berat Kandilinde Yapılacak İbadetler Nelerdir

Berat Kandilinde Yapılacak İbadetler Nelerdir Yazımızı Okumaya Devam Edin…

Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri, Dualar ve Zikirler isimli kitabında Berat gecesi namazını şu şekilde yapılması gerektiğini belirtmiştir:

“Berât gecesinde yatsıdan sonra ikide bir selâm vermek üzere yüz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fâtiha’dan sonra on kere İhlâs-ı şerîf okunur. On defa İhlâs-ı şerîf okumaya kudreti olmayan beş veya üç kere okur. Bu namaz tamam oldukdan sonra okuyabildiği kadar salavât-ı şerîfe ve huzur-ı kalble tevbe ve istiğfar edip Allah Teâlâ Hazretleri’nden dünyevî ve uhrevî hâcetlerini taleb ve niyaz edecektir.”

4.Kuran-ı Kerim Okumak

Berat gecesi Kuran-ı Kerim’in meleklere yazdırıldığı gece, gökten yeryüzüne fiilen indirildiği gece ise Kadir gecesidir.

Allah dostları mübarek gecelerde kullarına Kuran-ı Kerim okunmasını birbirine tavsiye etmişlerdir.

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)

“Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.” (Tirmizî, Fazâilü’l-Kur’ân 18)

5.Günahlarımız İçin Tövbe Etmek

Allah(c.c.) bağışlayan ve affedendir. Rabbim,şirke düşmeyenlerin bu gecede büyük günahlarını affedeceğini kullarına müjdelemiştir. 

Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz: “Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim…” (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

Berat kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir yazımızı okumaya devam ediniz…

SEYYİDÜ’L İSTİĞFAR DUASI

Seyyidül istiğfar, tövbe ve istiğfar duasıdır. Seyyidül istiğfar en üstün ve en faziletli dualardan birisidir.

Okunuşu:“Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente”

Anlamı: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları

6.Hamd ve Şükür Etmek

Şükür etmek Allah’ın bizlere sunmuş olduğu binlerce nimeti ve merhamete sevinerek nimetlerin gerçek sahibine bazı söz ve davranışlarda bulunarak kullukta bulunması durumudur. Mübarek gecelerde Allah’a oldukça şükür ve hamd etmeliyiz.

“Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et!…” (Furkan Süresi 58)

Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Meşrû işlere Allah’a hamd ile başlanmazsa hayır ve bereketi kesilir.” (İbn-i Mâce, Nikâh, 19; Ebû Dâvud, Edeb, 18)

Berat Kandili Yapilmasi Gereken İbadetler

7.Salavat Getirmek

Çeşitli hadislerde salavat getirmek kulun bütün sıkıntılarını bitireceği ferahlık vereceği söylenmiştir.

Ayet-i kerîmede buyrulur:

“Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56)

Salavat çeşitli şekillerde getirilir:

En kısa haliyle salavat: “Âllâhümme salli alâ Muhammed.”

Anlamı: “Allâh’ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, salatu selam eyle.” demektir.

Peygamber Efendimiz(s.a.v.)- şöyle buyurmuşlardır:

“Yanında anıldığım kişi bana tam bir salât ü selâm getirmezse o benden değildir, ben de ondan değilim. Allâh’ım! Benimle alâkasını devam ettirenle Sen de alâkanı devam ettir. Benimle alâkasını kesenle Sen de alâkanı kes.” (Deylemî, el-Firdevs, III, 634)

8.Sadaka Vermek

Bu özel günlerde Allah’ın adını anarak sadaka vermek kişiyi birçok beladan ve sıkıntıdan uzak tutar. Berat Kandili’de sadaka vermek için en güzel vesilelerden birisidir.

Peygamber efendimiz(s.a.v) zengin fakir her mümini sadakaya teşvik eder; bir hurmadan başka bir şeyi olmayan için; “Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunun, onu da bulamazsanız güzel ve hoş bir söz ile korunun.” buyururdu. (Buhârî, Edeb, 34)

Berat Kandilinde Yapılacak İbadetler Nelerdir
Berat Kandilinde Yapılacak İbadetler Nelerdir

Hz.Mevlana sadakayla ilgili:

Şunu iyi bil ki, bedenden, maldan, mülkten kaybetmekte, ziyâna uğramakta rûha fayda vardır; onu vebâlden kurtarır. Mal; bağışlamakla, infâk etmekle, görünüşte elden çıkar gider ama, onu verenin gönlüne yüzlerce mânevî hayat gelir” demiştir.

9.Allah’ı Zikretmek

Mübarek günlerde bizlere sayısız nimetlerinden faydalandıran, bağışlayan ve affeden Allah’ı daha çok zikretmeliyiz.

Âyet-i kerîmede buyrulur:

 “Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle, sabah-akşam Rabbini an. Gâfillerden olma!” (el- A’râf, 205)

Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurur:

Allâh’ı sevmenin alâmeti, Allâh Teâlâ’yı zikretmeyi sevmektir.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, II, 52)

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here